PROJECTS AND EXHIBITIONS WITH STUDENTS

19.-22.03.2016
Exhibition “Between Land & Sky” at the former military camp Kodra in Kalamaria, Thessaloniki, Greece. 
Students in the 3rd and 4rth year of their graduate studies, Printmaking Department, Faculty of Fine Arts, University Ss. Cyril and Methodius, Skopje - co-curated by the Associate Professors Slavica Janeslieva-Bacvarska, Ladislav Cvetkovski and Goce Nanevski - are going to display their artworks, including drawings, prints and objects.
 

26.11.-06.12.2015
ART BOOK ART PROJECT - WITH AN EXHIBITION
ART BOOK ART IS AN EXHIBITION WITH MY 3RD AND 4TH YEAR STUDENTS (PRINTMAKING DEPARTMENT). THE EXHIBITION IS THE FINIAL RESULT OF A ONE YEAR PROJECT.

http://slavicajaneslieva.blogspot.mk/2015/11/art-book-art-2611-06122015.html
 
 
 
01-05.09.2015
EXHIBITION OF SELECTED WORKS FROM THE EXHIBITIONS "DRAGUTIN AVRAMOVSKI - GUTE"
Gallery of Graphic Center, Neapolis-Sykies Municipality, Thessaloniki, Greece, exhibition of our students (Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Fine Arts)

 

The Faculty of Fine Arts of S. Cyril and Methodius University in Skopje has a thirty five years long experience in educating professionals with academic degrees in the domain of visual arts. It pays special attention to its cooperation with similar faculties and universities abroad in the field of international exchange of staff, students and exhibitions.

This student exhibition of more than fifty graphic art works is a wonderful opportunity for international presentation of a selection of prints that have been part of the Dragutin Avramovski -Gute Exhibitions in the recent years and is a result of the collaboration between the Printmaking Department of the Faculty of Fine Arts in Skopje and the Printmaking Studio of the Visual and Applied Arts Department, Aristotle University in Thessaloniki.


Dragutin Avramovski Gute Exhibition
The exhibition of student works in the domain of graphic arts is organized annually by the Printmaking Department of the Faculty of Fine Arts in Skopje and dates from 1988. Since then the Avramovski Foundation awards a prize for the best student print made in the course of the current academic year and from 1990 the prize money is doubled and an annual tuition fee is sponsored by Setcom Company.25.04.-15.05.2014
VISUAL THINKING (PROJECT & EXHIBITION), Gallery Suli an, FFA, Skopje


 
Визуелната писменост се дефинира како способност за интерпретирање слики, но воедно и способност за креирање визуелни дела кои треба да комуницираат со идеја и концепт.

Во време кога информациите се брзи, ефтини и неограничени, се соочуваме со проблемот како да ги споделиме на начин кој е прониклив и забавен.

Проектот „Визуелно размислување“ има за цел да го зголеми учеството на студентите во наставниот процес и во создавањето нови стратегии преку изучување на теоријата, како и преку практични истражувања, експериментирања и употреба на различни медиуми.

Во проектот „Визуелно размислување“ учествуваа единаесет студенти од 2-ра година на Студиската програма по графика. Тие, низ рализираните предавања и работилници (од идеја, преку истражување, практична работа, дискусија и согледување) преку визуелизација на информацијата, со ентузијазам, создадоа дела во кои се обидоа да пренесет комплексна информација, но истовремено да побудат и емоција. Во делата одговорија на една од трите зададени теми: Еден ден (24 часа) претставен низ фотографија и текст, Идентитет претставен низ фотографија и текст и Вчерашниот ден претставен со боја и форма.

Имагинацијата е најубавиот аспект во творењето, односно авторот има дарба да создава нови светови, интересни карактери и ситуации кои содржат потенцијал на било која тема да комуницираат со публиката.
вон. проф. м-р Славица Јанешлиева-Бачварска


26.09-01.10.2010
exhibition 02.11.2010
PELINCE (workshop & exhibition)16.10.2007
LOST & FOUND
"LIVING ROOM" PROJECT, Gallery of the Youth Cultural Center, Skopje


 

No comments:

Post a Comment