Thursday, December 17, 2009

BRRMMBRRMM 2009

     Фасцинацијата со движењето, брзината и светлоста се стари колку и човекот.
     Значењето на „Бррммбррмм“ е препознатливо за секого и на било кој јазик.
     Светлоста не може да се види, таа може да се спознае. Светлоста е мирна. Она што очите го идентификуваат како Светло е всушност бран на движење кој ја симулира идејата за Светло.
     Наша главна заблуда е дека нашето тело сме ние, дека нашето знаење е во нашиот мозок, и дека живееме и умираме бидејќи се оформуваме и распаѓаме. Ова е толку врежано во нашето размислување што ни е многу тешко да сфатиме дека материјата е само движење и само ја симулира реалноста.
     Светлоста што мислиме дека ја гледаме е всушност движење.
Славица Јанешлиева

 

 
No comments:

Post a Comment