Thursday, May 2, 2019

Изложба под отворено небо, плато пред Универзална сала, Скопје, 24.04.2019


https://www.facebook.com/events/330294714510002/

Славица Јанешлиева / Slavica Janeslieva
„Кроење по симболика: 33 и 46“ / "Tailoring  by symbolism: 33 and 46"
дигитален фото-колаж, 285х120см., 2019 / digital photo-collage

Славица Јанешлиева / Slavica Janeslieva
                                                „Кроење по симболика: 73 и 19“ / "Tailoring  by symbolism: 33 and 46"
дигитален фото-колаж, 285х120см., 2019 / digital photo-collage

No comments:

Post a Comment