Wednesday, October 24, 2001

Remembering An Idealist (solo exhibition) 24.10.2001

Сеќавање на еден идеалист
Самостојна изложба
Славица Јанешлиева
„степен  галерија”, културна локација „Место“, Скопје
24.10.2001

Текст: Небојша Вилиќ
КаталогPDF mk

Делото поставено во Националната галерија на Македонија во 2015.
Installation on display in 2015 at the National Gallery of Macedonia.


  

 

No comments:

Post a Comment