Wednesday, April 25, 2018

CROCKY IN THE GARDEN

Нашата радост е неизмерна:: на Скопје му се случуваат убави работи, а ние сме дел од нив::
Во сабота 28.04.18 во Галеријата Акантус:
„Кроки во градината" е литературен и уметнички настан во кој пред публика, десет уметници ќе цртаат кроки цртежи додека се читаат извадоци од литературни дела од европската книжевност од 20-тиот и 21-виот век.
Идејата на овој настан е да се претстави кроки цртежот како техника и како истата може да биде инспирирана од книжевност.
Ние ќе бидеме дел од тоа со извадоци од два извонредни романа::
::Платно од Бенјамин Штајн::
::Сечење Шума од Томас Бернхард::
кои ќе ги читаат две извонредни поетеси, кои се дел од редакцијата на СловоКулт:: D.a. Lori и Marija Grubor
голема благодарност до нашата уредничка за уметност::
Dijana Tomik Радевска, која го осмисли и организира овој настан!


No comments:

Post a Comment