Wednesday, October 1, 1997

ТРЛО - SHEEP FOLD, 1997Трло, 1997
13 графики - длабок печат на дрво, 250х500х100 см.

Sheep Fold, 1997
13 prints - wood intaglio, 250x500x100 cm.


Дел од графиките од графичката инсталација. Графиките се насловени „Тотем“:
Some of the prints of the graphic installation. The prints are titled "Totem":


     
   

Други графики од оваа серија/Other prints from this series:

 

Од серијата минијатури „Листови“. / Series of small size prints titled "Leafs"
Дрвениот ангел, 1997 / The Wooden Angel
комбинирани техники / mixed media                        
Срцевина, 1997 / The Core
длабок и висок печат / relief and intaglio printNo comments:

Post a Comment