Sunday, July 26, 2009

FILANTROPIC URGES 1 - 2007

ТРИ АКЦИИ / THREE ACTIONS
1. ИМЕНУВАЊЕ НА УЛИЦА со официјално сечење на црвена лента / NAMING A STREET with an official cutting of red ribbon
2. ПРЕНАМЕНА НА ПРОСТОР - СОВРЕМЕН ГАЛЕРИСКИ ПРОСТОР ВО ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ - ЕДЕН КАТ ОД ПОРАНЕШНАТА СТОКОВНА КУЌА „НАМА“ - НАРОДЕН МАГАЦИН / REDEFINITION OF SPACE - A CONTEMPORARY GALLERY SPACE IN THE CENTRAL CITY AREA, ONE FLOOR OF EX SHOPPING MALL BUILDING KNOWN AS "NAMA" (National Warehouse)
Центарот на Скопје во саботата на 24 февруари, на скопјани и на сите граѓани кои се помасовно доаѓаат во главниот град на шопинг од другите места во земјава, им понуди несекојдневно случување. На плоштадот Македонија, пред поранешната стоковна куќаТипо која зјае празна, исполнета со прав и пајажини, затворена со катанци, ликовната уметница Славица Јанешлиева и студентите од Факултетот за ликовна уметност им делеа флаери на заинтересираните кои доаѓаа до влезот на објектот, со намера да видат дали во него навистина е изложена непостоечката колекција на современата уметност, која според лажните најави во весниците, требаше да биде отворена во 13 часот. Граѓаните доаѓаа, ѕиркаа и откога ќе ги прочитаа излепените плакати и ќе побараа објаснување, се соочуваа со празнотијата и со манипулацијата, односно со идејата на уметницата да ги анимира да размислат дали им недостигаат простори со уметнички дела. „Новата НаМА“ - така беше наречена третата фаза на проектот „Филантропски пориви“ што Јанешлиева им го претстави на граѓаните, поврзан со стоковната куќа, од пред чии врати се слушаше гласот на Искра Гешовска која на минувачите во траење од еден час им го свртуваше вниманието кон актуелната уметничка идеја за (ре)дефинирање на јавните културни простори. Од стоковната Типо граѓаните слушаа и свиркање. „Изненадена сум од позитивната реакција на граѓаните кои при директен конатакт со нас покажуваа спремност да се вклучат во ваква иницијатива, која произлегува од потребата да се укаже дека сите јавни простори не мора да бидат за шопинг, туку и за културни содржини. Такви има во центрите на многу градови во светот, како што е на пример МОМА во Њујорк “ - потенцира Јанешлиева која смета дека во моментов постои потребната критична маса на автори кои би продолжиле со свои дела да ја анимираат јавноста. „Евентуално со групирање на автори може да се дојде до активирање на културни центри, но проблем секако се финансиите и поддршката градот и општините. Со „Новата НаМА“ укажав дека не се изложени колекцииите на Музејот на современата уметност, на Националната галерија на Македонија, дека не постојат соодветни простори каде љубителите на уметноста би можеле на лице место да ги видат делата, да направат студии за нив. Сакав да укажам и на фактот дека постоечките колекции или минимално се обновуваат, или пак воопшто не се обновуваат“ -вели Славица Јанешлиева која во рамките на „Филантропски пориви“, ја отвори и Улицата- музеј Железничка колонија“, ја промовираше фабриката „Сапунара“ во културен простор, укажувајќи на потребата од заштита на културното наследство, од создавање на културни центри, изложување постоечките колекции и создавање на нови, современи.

3. ПРЕНАМЕНА НА ПРОСТОР - ФАБРИКА „САПУНАРА“ во независен културен простор даден на времено користење на креативците / REDEFINING ABANDONED SPACE - EX FACTORY "SAPUNARA" (Soap Factory) into an independent cultural space given to artists for temporary long term use
No comments:

Post a Comment