Thursday, December 15, 2016

„Вечер“ http://daily.mk/kultura/sostojbi-janeshlieva-bachvarska

ИЗЛОЖБА ВО ПРИЛЕП

"Состојби" од Јанешлиева- Бачварска

Во ликовната галерија при ЦК "Марко Цепенков" вечерва со почеток во 19 часот ќе биде отворена изложбата "Состојби" од Славица Јанешлиева-Бачварска. На рамниште на визуелната презентација, најновата изложба на Славица Јанешлиева "Состојби" следува како продолжение на нејзините претходни реализации со инсталации/објекти кои егзистираат паралелно со нејзините остварувања во доменот на графичкиот медиум. Артикулацијата на нејзиниот уметнички израз со пошироко и сеопфатно преиспитување на актуелните состојби и општествени аномалии, како и со генерално девалвираното секојдневно живеење, во случајов е презентирана во шест одвоени амбиентални сегменти, изведени со за неа препознатлив директен и специфичен ракопис.


No comments:

Post a Comment